Novinky

poukázanie 2 %

01.03.2022 12:00
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len...

Fungovanie od 13.12.

09.12.2021 11:26
 FUNGOVANIE ŠKÔL OD PONDELKA 13. 12. 2021 Prezenčné vyučovanie bude prebiehať v materských školách a na 1. stupni základných škôl. Dištančné vzdelávanie budú mať žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl vo všetkých okresoch na celom území Slovenska. Výnimka z dištančného...

Dištančné vzdelávanie

08.12.2021 11:25
Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva 2. stupeň základných škôl a stredné školy prejdú v týždni od 13. 12. - 17. 12. 2021 na celom území Slovenska na dištančné vzdelávanie. Od 20. 12. 2021 začínajú vianočné prázdniny. Vyhláška s bližšími informáciami a novými...

Vyhláška RUVZ

29.11.2021 21:19
Od stredy, 1.12.2021 dochádza k zákazu prezenčného vyučovania pre žiakov II. stupňa .   vyhlaska_270.pdf (196682)

Riaditeľské voľno

08.11.2021 10:39
V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / podľa § 150 ods.5) poskytujem žiakom riaditeľské voľno v dňoch  18.11. a 19.11. 2021 / štvrtok, piatok )

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 09-21

31.08.2021 09:47
zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov...

Začiatok školského roka 2021/2022

27.08.2021 14:41
Vážení rodičia vo štvrtok, 02.09. 2021 o 8,00 hodine Vás čakáme v škole, aby sme mohli zahájiť nový školský rok. Všetky ďalšie informácie si povieme osobne, už sa na všetkých tešíme.  

poskytovanie dotácie na stravu na žiaka

27.07.2021 10:06
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022 Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov,...

Deň detí

25.05.2021 11:40
8,00 hod - 16,00 hod celý deň bude vyplnený športom, hrami, súťažou. Fotky budú dostupné na našej facebookovskej stránke   https://www.facebook.com/groups/httpszsautizmus.webnode.sk

Uznesenie vlády od 03.05.2021

30.04.2021 08:55
  Uznesenie vlády upravujúce zákaz vychádzania prináša aj uvoľnenie opatrení v školstve V bordových okresoch bude platiť od 3. mája výnimka zo zákazu vychádzania do školy pre deti a žiakov bez potreby preukazovania sa negatívnym testom. Výnimka bude platiť aj pre sprevádzajúcu...
1 | 2 | 3 >>

Informácie pre rodičov

Stravovanie žiakov

23.09.2020 09:57
V škole vo Zvolene sa žiaci stravujú v jedálni školského internátu -  vo dvore, priamo v areáli školy.  Jedálny lístok býva zverejnený v prístupovej chodbe, kde si aj rodičia môžu navoliť obedy vždy v piatok, dopredu na celý týždeň. Stravná jednotka je 3,01 €- doplatok rodičov za stravu...

Denný rozvrh

02.09.2019 05:55
V našej škole nezvoní. Vyučujeme v blokoch. Deti môžu prichádzať do školy od pol ôsmej hodiny ráno. Venujú sa hrovej činnosti do ôsmej hodiny,kedy sa začína vyučovanie.   Blokové vyučovanie   8.00 –  9.30             ...

Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so školským zákonom

10.09.2017 19:53
vzdelávanie.doc (139776)