Novinky

Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

09.04.2020 10:08
Oznamujem rodičom a žiakom, že v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020 z dôvodu nemožnosti napĺňania cielov predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou sa  nebudú klasifikovať predmety :  pracovné vyučovanie technika občianska...

Online debata Denníka N o autizme

31.03.2020 17:45
Dobrý deň, rada by som vám dala do pozornosti debatu Denníka N o autizme, ktorú sme zorganizovali pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme a zároveň pri príležitosti vydania knihy Nezlomní - 18 otvorených rozhovorov o autizme. V knihe sú okrem 14 príbehov/rozhovorov s...

Veľké ĎAKUJEM rodine MELICHEROVEJ za podporu

26.03.2020 07:46

Tlačová beseda ministra školstva

24.03.2020 13:53
Zatvorenie škôl pokračuje od 31.03. až do odvolania.   Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling informoval, že vyučovanie bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Písomné maturity sa v tomto školskom...

Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke podpory VÚDPaP-u

23.03.2020 17:44
V súvislosti s ochorením COVID-19 a núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.      Prostredníctvom...

Koronavírus - Covid-19

23.03.2020 09:46
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na...

Prijímanie nových žiakov počas karantény

23.03.2020 08:04
Vážení rodičia,   v prípade, že máte dieťatko, ktoré potrebujete zapísať k nám do školy - informácia pre Vás je - klasický zápis nemáme, tie robí len spádová škola do ktorej patríte podľa Vášho trvalého bydliska, takže si pripravte všetky pre nás dôležité vyšetrenia potrebné k prijatiu do...

2 %

23.03.2020 07:48
Už niekoľko rokov platná legislatíva umožňuje fyzickým osobám prostredníctvom 2% (3%) z daní a právnickým osobám poukázať finančné prostriedky aj občianskemu združeniu AUREL o.z.   V zmysle novelizácie príslušnej legislatívy je výška poskytnutia finančných prostiedkov právnickej osoby...

2% - ako postupovať

23.03.2020 07:18
Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Dôležité termíny: do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo...

2% tlačivo

23.03.2020 00:00
2-2020.pdf (107443)
1 | 2 >>

Informácie pre rodičov

Vzdelávanie počas karantény

23.03.2020 09:58
Vážení rodičia   v tejto mimoriadnej a pre vás určite náročnej situácii, kedy sa musíte postarať o seba, o svoje deti, sme s vami a posnažíme sa čo možno najlepšie zvládnuť nasledujúce dni Vyučovanie v našej škole je veľmi špecifické - máloktorí žiaci postupujú formou - učebnica, pracovný list...

Stravovanie žiakov

23.03.2020 09:57
V škole vo Zvolene sa žiaci stravujú v jedálni školského internátu -  vo dvore, priamo v areáli školy.  Jedálny lístok býva zverejnený v prístupovej chodbe, kde si aj rodičia môžu navoliť obedy vždy v piatok, dopredu na celý týždeň. Stravná jednotka je 3,01 €- doplatok rodičov za stravu...

Denný rozvrh

02.09.2019 05:55
V našej škole nezvoní. Vyučujeme v blokoch. Deti môžu prichádzať do školy od pol ôsmej hodiny ráno. Venujú sa hrovej činnosti do ôsmej hodiny,kedy sa začína vyučovanie.   Blokové vyučovanie   8.00 –  9.30             ...

Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so školským zákonom

10.09.2017 19:53
vzdelávanie.doc (139776)