Novinky

Uznesenie vlády od 03.05.2021

30.04.2021 08:55
  Uznesenie vlády upravujúce zákaz vychádzania prináša aj uvoľnenie opatrení v školstve V bordových okresoch bude platiť od 3. mája výnimka zo zákazu vychádzania do školy pre deti a žiakov bez potreby preukazovania sa negatívnym testom. Výnimka bude platiť aj pre sprevádzajúcu...

Vyučovanie od 8.3.2021

03.03.2021 15:30
V súvislosti s epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne od 26. 10. 2020 k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a...

Darovanie 2%

07.02.2021 17:00
Aj v tomto roku sme zaregistrovaným prijímateľom 2% Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2021 do 15. februára 2021 zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie...

Zvolenská škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní

07.02.2021 12:21
Z dôvodu vysokého premorenia infekčnou britskou mutáciou corona vírusu, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene  sa  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a súkromných zriaďovateľov od pondelka 8. 2., týždeň pred jarnými prázdninami,...

Nástup do školy

07.02.2021 05:50
V súvislosti s epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne od 26. 10. 2020 k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a...

Polročné hodnotenie

22.01.2021 11:02
Výpis hodnotenia za prvý polrok žiaci dostanú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Tlačivo je v prílohe.     žiadosť o vydanie výpisu.PDF (14280)

Uznesenie vlády zo 17.01.2021

19.01.2021 15:35
Vláda schvaľuje návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky.  S účinnosťou od 27. 1. 2021 vláda obmedzuje do pondelka, ktorý najbližšie nasleduje po dni, v ktorom MZ SR potvrdilo pokles počtu hospitalizovaných pacientov...

Informácia o formách vzdelávania v období od 11. do 24. 1. 2021

13.01.2021 16:00
Od 11. 1. 2021 – 24. 1. 2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov 1. – 9. ročníka a špeciálnych tried dištančnou formou z domu. Od 11.1 do 24.1. 2021 bude vyplácaná zákonnému zástupcovi v prípade potreby pandemická OČR. Dištančné vzdelávanie v triedach I. stupňa v čase od 11. 1. –...

Oznam zákonným zástupcom

16.09.2020 21:33
vyhlásenie zák.zástupcu.pdf (349505)   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej...

2 %

23.03.2020 07:48
  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli našej škole.  
1 | 2 >>

Informácie pre rodičov

Stravovanie žiakov

23.09.2020 09:57
V škole vo Zvolene sa žiaci stravujú v jedálni školského internátu -  vo dvore, priamo v areáli školy.  Jedálny lístok býva zverejnený v prístupovej chodbe, kde si aj rodičia môžu navoliť obedy vždy v piatok, dopredu na celý týždeň. Stravná jednotka je 3,01 €- doplatok rodičov za stravu...

Denný rozvrh

02.09.2019 05:55
V našej škole nezvoní. Vyučujeme v blokoch. Deti môžu prichádzať do školy od pol ôsmej hodiny ráno. Venujú sa hrovej činnosti do ôsmej hodiny,kedy sa začína vyučovanie.   Blokové vyučovanie   8.00 –  9.30             ...

Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so školským zákonom

10.09.2017 19:53
vzdelávanie.doc (139776)